به گزارش اکونا پرس،

معاون منابع انسانی و برنامه ریزی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: در سامانه نظام پیشنهادات ویژه فراخوان انتخاب شعار  سال 1400  آبفای استان اصفهان، بیش از 420 پیشنهاد توسط 165 نفر از کارکنان ارائه و ثبت شد.

مجتبی قبادیان افزود: آبفای استان اصفهان امسال نیز همچون گذشته، با توجه به رویکرد ارائه خدمات به مردم در شهرها و روستاها، "حفظ ارزش آب، ارتقای دانش سازمانی، خدمات نوین و پایدار" را به عنوان شعار سال  1400 این شرکت برگزید.

وی فعال بودن نظام پیشنهادها را موجب افزایش انگیزه و تعامل بیشتر در کارکنان دانست و عنوان کرد: مشارکت هرچه بیشتر کارکنان در ارائه پیشنهادهای سازنده، موجب ارتقای کمی و کیفی برنامه ها و طرح های شرکت می شود.

قبادیان موفقیت هر سازمانی را مرهون مشارکت همگانی کارکنان آن دانست و افزود: پیاده سازی سیستم های مدیریتی نیازمند حمایت  مدیران و کارکنان یک سازمان است که حضور مدیرعامل شرکت به عنوان رئیس کمیته اجرائی پذیرش و بررسی پیشنهادها در جلسات این کمیته نشانگر این امر مهم است.