به گزارش اکونا پرس،

به نقل از خبرگزاری موج قم، احمدرضا شفیعی مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهرداری قم با حضور در سامانه ارتباطات مردمی ۱۳۷ به ۳۵ تماس مردمی در بخش‌های مرتبط با تخلفات شهری که بیشترین آن در زمینه‌های سد معبر اصناف، خودروهای دوره‌گرد و گاراژهای ضایعاتی بوده پاسخ داد.

شهروندان در تماس خود خواستار ساماندهی سدمعبرهای اصناف و تدبیر برای برطرف کردن مشکلات موجود در این زمینه شدند.

گفتنی است، سومین طرح “شهروند پرسشگر، مدیر پاسخگو” در راستای ارتباط مستقیم مردم با مدیران شهری در حال برگزاری است که دو دوره قبلی این طرح با استقبال مردم روبرو شده بود.