به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم ، مدیرکل  ، درنخستین بازدید ازمحل جدید استقرارحوزه معاونت حمل ونقل اداره کل متبوع ، طی سخنانی دردیداربا  معاون وکارکنان این حوزه ،ضمن تبریک خجسته زادروز امام علی ابن موسی الرضا ع و تقدیر از حضور حماسی ملت بزرگ ایران درپای صندوقهای رای ، برضرورت پایبندی به اصول اخلاق دینی و انجام مسئولانه امور تاکید وتصریح کرد  : هدف از جابجایی و انتقال حوزه معاونت حمل ونقل اداره کل متبوع ،تمرکز زدایی ، تسریع درامور و ارتقا سطح خدمات به ارباب رجوع و دیگر کاربران محترم می باشد .

محمد حسن کلهری افزود : ضمن احترام واعتماد به مجموعه خدوم وزحمتکش راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم ،  اما آنچه به عنوان مرز وخط قرمز درنهاد مسئولیتی تعریف شده پایبندی به اصول اخلاق دینی و انجام مسئولانه امور بوده واهمال از هیچکس پذیرفته نیست.

.وی تغییرات صورت گرفته درسنوات گذشته و تشکیل ادارات کل راهداری و حمل ونقل جاده ای را موجب ارتقا جایگاه نهاد مسئولیتی و همچنین تنوع درگستره خدمات موضوعه دانست و یادآور شد : گرچه هرنوع تغییر درابتدا به دلیل الزامات تطبیقی ، دشوار می نماید اما موجب پویایی درطرح و عمل و آشنای فراگیر با دیگر حوزه های مسئولیتی می شود .

کلهری درادامه این بازدید و دیدار با معاون و کارکنان حوزه معاونت حمل ونقل اداره کل متبوع ضمن تاکید بر تخصیص و تقسیم عادلانه پاداش و امور تشویقی کارکنان متذکر شد : اختصاص هرنوع پاداش و دیگر اموررفاهی – تشویقی باید متناسب با شایستگی های اخلاقی – کاری  پرسنل باشد.

شایان ذکر است ، جهت تسریع وارائه حداکثری خدمات ، حوزه معاونت حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم به ساختمان شماره 2 این اداره کل واقع درمیدان پلیس نقل مکان کرده است .