به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی ، کیشانی در جلسه کمیته زراعت که با حضور مدیران جهادکشاورزی شهرستان که با موضوع دستور نظارت بر راستی ا‌زمایی کودشیمیایی و نظارت بر خرید گندم برگزار شد گفت در این جلسه مقرر گردید علاوه بر توزیع کود شیمیایی ، نظارت و اعلام نیاز خرید گندم برای سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ انجام شود وی همچنین برتوزیع و نظارت کافی بر بیش از ۶۰ هزار تن کود ازت یارانه دار که هرساله توسط سازمان جهادکشاورزی بین زارعین توزیع می شد.

تاکید کرد کیشانی در ادامه اظهار داشت در این جلسه کلیه مدیران ستادی و شهرستانی مرتبط با توزیع کود شیمیایی مکلف شدن که به طور مستمر نظارت کافی برای تامین و توزیع این نهادها ی مهم را انجام وبه غیر از کارگزاری های مجاز هیچ فرد حقیقی یا حقوقی مجاز به توزیع کود یارانه دار نباشد و در این راستا با افراد متخلف طبق قانون به مراجع ذی صلاح معرفی و برخورد خواهد شد وی یاد اور شد در این جلسه در زمینه راستی ازمایی شبکه توزیع مستمر مقرر گردید توزیع کود شیمیایی طی ۲ سال گذشته در سامانه الکترونیکی توسط کارشناسان مرتبط انجام شود