به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی ،مهندس لطفی با اعلام این خبر گفت: طرح دوشنبه های بدون خودرو با پیشنهاد شورای فرهنگی مخابرات منطقه و استقبال کارکنان آغاز گردیده است.

وی هدف از اجرای این طرح را کاهش بار ترافیک معابر عمومی شهر عنوان کرد و افزود: فرهنگ سازی همواره با اقدامات نمادین آغاز می شود و مجموعه کارکنان مخابرات با علم به این موضوع، فرهنگ سازی جهت استفاده از حمل و نقل عمومی و کاهش خودروهای تک سرنشین را راهکاری مهم در تعدیل بار ترافیک معابر عمومی می دانند.

سر پرست مخابرات منطقه مرکزی کاهش آلودگی هوا و ترویج ورزش و تندرستی را از دیگر اهداف این طرح عنوان کرد و افزود: امروزه زندگی ماشینی، فعالیتهای حرکتی روزمره را کاهش داده و برای جلوگیری از بروز بسیاری از بیماریها ورزش و پیاده روی امری ضروری است، که طرح مذکور در این راستا نقش مهمی می تواند ایفا کند.