به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت برق منطقه ای باختر استاندار مرکزی با ارسال لوح از زحمات مهندس شبیهی مدیر عامل و کارکنان شرکت به مناسبت برگزاری موفق سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ،ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و میاندوره ای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی (در حوزه انتخابیه تفرش ،آشتیان و فراهان)تقدیر و تشکر نمود.