به گزارش اکونا پرس،

کوروش محمد حسینی با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های و پتانسیل‌های بومی استان اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های شهرداری قم در اجرای پروژه در همه حوزه‌ها استفاده از نیرو و ظرفیت‌های بومی بوده که با توجه به دغدغه مقام معظم رهبری بر رفع موانع تولید و اشتغال‌زایی، این امر به یک وظیفه در مجموعه شهرداری تبدیل‌شده است.

وی شهر قم را شهری توانمند ازنظر نیروی انسانی متخصص دانست و افزود: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قم در حیطه کاری خود تلاش کرده اولویت را به نیروها و ظرفیت‌های بومی داده و در صورت عدم تأمین نیاز، به فرصت‌های خارج از استان توجه کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قم ابراز کرد: در طراحی و اجرای سامانه قم‌یار کاملاً از سامانه و ظرفیت‌های بومی استان استفاده‌شده و بسیاری از زیرساخت‌های نرم‌افزاری استفاده‌شده از ظرفیت‌های پیشرو در کشور است.

محمد حسینی در ادامه تصریح کرد: در طراحی و اجرای بخش مهمی از سامانه قم کارت نیز از ظرفیت‌های استانی استفاده‌شده و امیدواریم به‌زودی به بهره‌مندی ۱۰۰ درصدی از متخصصان و ظرفیت‌های بومی در استان دست پیدا کنیم.