به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک، دو بانده نمودن جاده تره بار یکی از طرح‌های مهم شهرداری است که سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری به عنوان متولی انجام این پروژه عملیات نقشه برداری، خاکبرداری، زیرسازی ، تسطیح، مخلوط ریزی ،بیس ریزی و آسفالت این مسیر را برعهده دارد که با جدیت هرچه تمام انجام شد.

لازم به ذکر است، دوبانده نمودن جاده تره بار، یکی از تقاضاها و مطالبات مهم مردم به علت  اتفاق افتادن حوادث رانندگی بسیار در این مسیر بوده است.