به گزارش اکونا پرس،

داود منصوری اظهار کرد: در حال حاضر صد درصد جمعیت شهری و همه روستاهای بالای ۱۰ خانوار استان مرکزی از نعمت برق برخوردار هستند و به دنبال آن هستیم که عشایر کوچ‌روی استان را نیز از نعمت برق بهره‌مند کنیم.

وی افزود: 29سامانه مولد برق خورشیدی قابل حمل  در سال جاری به عشایر استان  اختصاص داده شده است و بر حسب برنامه زمان‌بندی نصب خو اهد شد.

معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی  گفت: اعتبار این تعداد سامانه، 450میلیون تومان و از محل اعتبارات عوارض برق مصرفی 1399تامین شده است، این سامانه‌های خورشیدی، ۱۰۰ وات برق تولید می‌کنند .

منصوری با اشاره به بحث پرداخت هزینه سامانه‌ها گفت: عشایر استان مرکزی تنها ۱۰ درصد از قیمت تمام‌شده این پنل‌های خورشیدی را پرداخت می‌کنند و باقی آن توسط شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی تأمین می‌شود.