به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک، صبح روز چهارشنبه مورخ سوم شهریور ماه سال جاری، فاز یک تقاطع غیرهمسطح مقاومت که شامل مسیر روگذر محور بزرگراهی شهید آنجفی می باشد، با حضور رئیس شورای اسلامی شهر، سرپرست شهرداری اراک، معاونین و مدیران شهرداری، بازگشایی و زیربار ترافیکی رفت.

لازم به ذکر است، مسیر روگذر شامل ۲ لاین تندرو و ۲ لاین کندرو می باشد.طول مسیر روگذر پروژه ۶۰۰ متر و عرض آن ۷۰ متر است.عملیات اجرایی پروژه شامل زیرسازی، روسازی، پخش و توزیع ۶۰۰۰ تن آسفالت، ۳۰۰۰ مترطول جدولگذاری،۳۵۰۰ مترمربع سنگ فرش، نصب ۴۰ پایه روشنایی، نصب تابلوهای ترافیکی و راهنمای مسیر، نصب پایه المان منقش به تصویر پر افتخار سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس و احداث فضای سبز می باشد.