به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازروابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان شازند در این جلسه کاشت محصولات پاییزه با تأکید بر اهمیت و رعایت اصول تغذیه گیاهی با توجه به بحران خشکسالی ، توصیه به کشاورزان در انتخاب بذور مناسب، تسلط کارشناسان و مسؤولین مراکز به سامانه ها به خصوص مدیریت داده ها و پایش کود، فراهم نمودن شرایط ترویجی و آموزشی در روستاها و ترغیب کشاورزانی که اراضی خرد و مشکل تامین آب دارند به کاشت¬گیاهان دارویی و . . . مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.