به گزارش اکونا پرس،

مجید شهسواری با اشاره به اینکه در دوران تحریم تأمین برخی قطعات، ممکن بود خط تولید را دچار مشکل کند،  افزود: حمایت از تولیدات داخل سبب شد تحریم‌ها به یک فرصت مناسب تبدیل و این قطعات به دست صنعتگران جوان کشور تولید شود.

وی با بیان اینکه بسیاری ازقطعات از کشور‌های اروپایی تأمین می‌شد اظهار داشت: قطعات داخلی نسبت به نمونه خارجی از عملکرد بهتر و قابلیت زیادی برخوردار هستند.

شهسواری گفت: تنها در سال گذشته ۵۰۰میلیارد تومان صرف خرید قطعات از شرکت‌های داخلی شد که در صورت خرید از شرکت‌های خارجی باید 3 تا ۴ برابر هزینه می‌شد.