به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی ،مهندس رضا حسین اسماعیلی تصریح کرد: این طرح ها در مجموع ۱۲۳ هکتار بوده است که کل طرح بالغ بر ۲ میلیاردو ۶۰۰ میلیون تومان هزینه در بر داشته است. وی ادامه داد: از این میزان اعتبار یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بصورت بلاعوض بوده که از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان تامین شده و ۷۰۰ میلیون تومان آورده ی شخص بوده است. وی توضیح داد:در این پروژه ها آبیاری بصورت سنتی و غرقابی بوده و در حال حاضر به آبیاری نوین(بارانی)تبدیل شده است که این روش حدود ۶۵ الی ۷۰ درصد راندمان آبیاری را افزایش داده و موجب کاهش مصرف آب می شود. مدیر جهاد کشاورزی خنداب خاطر نشان ساخت: آبیاری بارانی هم به لحاظ مصرف آب راندمان بالایی دارد و هم باعث کاهش مصرف آب می شود همچنین نسبت به آبیاری غرقابی افزایش عملکرد و تولید بدنبال دارد. وی در ادامه اظهار داشت:طرح داربستی نمودن حدود ۳ هکتار از باغات انگور از دیگر پروژه های هفته دولت می باشد که این طرح باعث تغییر روش آبیاری از غرقابی به قطره ای می شود و ۹۰ در صد کاهش مصرف آب همچنین تغییر کشت باغ انگور از سنتی به نوین را به همراه داشته است. اسماعیلی با اشاره به اینکه ۱۵۰ میلیون تومان از اعتبار این پروژه آورده ی شخص است،تصریح کرد:کاهش مصرف آب، مبارزه ی آسان با آفات و امراض، کاهش هزینه ی کاشت،داشت و برداشت و افزایش عملکرد در واحد سطح به نسبت صد درصد از مزایای داربستی نمودن باغات در شهرستان خنداب است