به گزارش اکونا پرس،

آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری در دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، افزود: از ابتدای انقلاب اسلامی افرادی که به تدریج مرعوب فرهنگ غرب شدند در دنیای سیاست نیز دنباله رو غرب شده و فرهنگهای ارزشی اسلامی در باور آنها در مقابله با مظاهر غربی رنگ باخت.

عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مثابه ستاد اقتصادی دولت، باید ستادی جهت برنامه ریزی، تعریف افق آینده و تدوین نقشه راه اقدامات فرهنگی تشکیل شود.

وی با بیان اینکه روزمرگی مهمترین آسیب حوزه فرهنگ است، گفت: حوزه‌های فرهنگی نباید در پایتخت متمرکز شود و باید خرده فرهنگ های بومی و محلی که حاوی ارزش های ملی و دینی است مورد حمایت و توجه قرار بگیرد.

رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم عنوان کرد: دشمنان با تبلیغات و فعالیتهای فرهنگی می‌خواهند کاری کنند که ایرانی ها از ایرانی بودن خودشان احساس حقارت و ضعف کنند.

به گفته وی، فرهنگ یک ملت به هر سمتی حرکت کند سایر حوزه‌ها نیز به دنبال آن به جریان می افتد و به همین منظور دشمنان می خواهند فرهنگ، انگیزه و فکر مردم را به تسخیر خودشان دربیاورند و جهت گیری فرهنگی کشور را هدایت نمایند.

حسینی بوشهری یادآور شد: در حال حاضر فرهنگ با سیاست آمیخته شده در حالی که فرهنگ جایگاه بالاتری از سیاست دارد و این فرهنگ است که جهت گیری و شکل حرکت سیاست، اقتصاد، اجتماع و غیره را باید هدایت کند.

وی در پایان تاکید کرد: فرهنگ قناعت و دوری از اسراف در جامعه باید نهادینه شود، اگر فرهنگ استفاده درست از امکانات در کشور عملیاتی شود کمک قابل توجهی به اقتصاد خواهد شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز در سفر به قم با مراجع عظام تقلید و علمای حوزه علمیه دیدار و گفت و گو می‌کند.