به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی وی در خصوص مناطقی که هنوز شبکه جمع آوری فاضلاب اجرا نشده است اظهار داشت : در منطقه کرهرود در محله اربابی و تعدادی از کوچه های فرعی آن حدودا 1150 متر طول ، اجراء شبکه فاضلاب باقی مانده است که در صدد اجرای آن هستیم.

مهندس سرآبادانی در خصوص وضعیت شبکه فاضلاب منطقه سنجان اظهار داشت : در این منطقه عمدتا شبکه جمع آوری فاضلاب انجام شده است ولی در 3 محله ( پشت درمانگاه - محله قلعه - پشت رودخانه) اجراء خط فاضلاب به متراژ 2000 متر به دلیل مشکلات فنی فعلا میسر نمی باشد.

وی ادامه داد : در این منطقه همچنین حدودا متراژ 1200 متر طول در محدوده خیابان هاشمی و خیابان امام خمینی ، خطوط فاضلاب اجراء نگردیده که اسناد مناقصه آن در مرحله تهیه و اجراء می باشد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان اراک کل انشعابات فاضلاب تعریف شده در این مناطق را حدود 10 هزار و 400 انشعاب عنوان نمود و از واگذاری 7 هزار و 440 انشعاب فاضلاب تاکنون ، خبر داد.