به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی ، دراین جلسه همچنین ضمن تاکید برهمکاری بیشترشهرداری شازند با امور آبفای این شهرستان در آبرسانی سیار به روستاهای کم آب ،  نسبت به تسریع در صدور مجوز حفر چاه جدید توسط شرکت آب منطقه ای استان جهت انتقال آب به روستاهای دارای تنش آبی ، تاکید شد.

درپایان این جلسه ، مهندس عرفانی نسب از پروژه تصفیه خانه آب هندودر و لوله گذاری خط انتقال آن بازدید نمود.