به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، مهندس مجتبی مرادی با بیان این مطلب اظهار کرد: متوسط بارندگی استان در سال آبی گذشته ( اول مهر 1399 لغایت پایان شهریور ماه 1400) به 199   میلی‌متر رسیده که نسبت به میزان بارندگی مدت مشابه سال گذشته (359.7میلی‌متر) 44.64 درصد و نسبت به میزان بارندگی مدت مشابه در دوره آماری بلند مدت (276.3میلی‌متر) 27.93درصد کاهش داشته است.

وی گفت: ایستگاه آستانه با 363میلی‌متر و ایستگاه دوریدان با 94.5 میلی‌متر بارش به ترتیب بیشترین و کمترین میزان بارندگی را در میان ایستگاه‌های آب و هواشناسی استان داشتند.

مهندس مرادی با اشاره به اینکه  سال آبی 1400-1399 از نظر پراکندگی زمانی بارندگیها سالی با شرایط خاص بود، اضافه کرد: دی ماه 99 و فروردین ماه 1400 دو ماه بسیار کم بارش در سطح استان بودند به طوریکه این میزان بارندگی در آمار ثبت شده طی 50 سال گذشته کم سابقه بود همچنین کاهش نزولات برف در سطح استان در ماههای سرد سال باعث شد تا میزان جریانهای سطحی در رودخانه های استان در فصل گرم سال با کاهش شدید مواجه شوند .

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای مرکزی افزود: بر اساس آخرین پیش بینیهای ارائه شده از سوی سازمان هواشناسی کشور، در طی ماههای مهر و آبان سال جاری ( دو ماه اول سال آبی 01-1400 ) میزان بارندگی استان کمتر از میانگین دراز مدت خواهد بود و در آذر ماه این روند اندکی بهبود خواهد یافت ولی در مجموع شرایط استان از نظر بارندگی طی پاییز پیش رو وضعیت مطلوبی را نخواهد داشت.

  مهندس مرادی در پایان خاطر نشان کرد: این موضوع لزوم مصرف بهینه منابع آب در تمامی بخشها را دوچندان می کند و تمامی مصرف کنندگان بایستی در مصرف این منبع حیات حداکثر صرفه جویی را داشته باشند تا انشاءا.. این شرایط خشکسالی را با حداقل آسیب سپری نماییم.