به گزارش اکونا پرس،

وی با بیان اینکه زن زیربنای پایه های اخلاقی در جامعه را رقم می زند افزود: نقش زن در جامعه یک نقش کلیدی و تاثیرگذار است و نمی توان نقش زن را در خانواده فقط یک عضو فرزندآور تصور کرد چرا که زنان، محوز خانواده و تربیت کننده فرزندان و جامعه هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اهمیت توجه به سلامت بانوان در جامعه گفت: زن از اصلی ترین پایه های خانواده است که اگر بیمار شود، کل خانواده دچار مشکل خواهد شد و از این رو باید همواره سلامت بانوان در دستور کار باشد.

وی با تاکید بر اهمیت تغذیه مناسب گفت: باید سبد غذایی خانوار اصلاح شود و از زمان خرید محصولاتی که برای سلامتی مضر است خریداری نشده و به درون منازل نیاید.

دکتر قدیر گفت: از دیگر مسائل مهم توجه به ورزش مداوام و منظم و تغییر سبک زندگی توسط بانوان است که این امر می تواند نقش کلیدی در سلامت بانوان داشته باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: سرطان رحم، سینه، پوکی استخوان، چاقی، دیابت، مشکلات بعد یائسگی و... از جمله مواردی است که برای بانوان دردسرساز می شود که می توان با تغذیه مناسب و ورزش بر آنها غلبه کرد.

وی با اشاره به اپدیمی کرونا گفت: بانوان در این زمان نیز نقش موثری داشتند به گونه ای که در بیمارستان ها بسیاری از پرستاران ما را بانوان تشکیل می دهند که خدمات رسانی کرده و در منازل نیز مادران نقش کلیدی در کمک به سلامت خانواده داشتند.