به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم، در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان با رویکرد پیشگیری از وقوع تخلف طی گشت مشترک تعزیرات حکومتی قم از چندین داروخانه استان با حضور نمایندگان دستگاه های متولی امر همچون دانشگاه علوم پزشکی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل بازرسی استان و با همراهی جناب آقای کیخا، رئیس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز این اداره کل جهت بررسی و نظارت بر عملکرد و نحوه رعایت دستورالعمل های بهداشتی و همچنین استانداردهای کمی و کیفی دارو بازرسی بعمل آمد.

خاطر نشان می شود که در این راستا تذکرات لازم به برخی از این داروخانه ها جهت رعایت موارد فوق الذکر داده شد.