به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی مهندس لطفی مدیر منطقه باتفاق میریت مالی وپشتیبانی مخابرات با حسینی مدیر کل تامین اجتماعی استان دیدار ودر خصوص  پرداخت بیمه حق جدب معوقه کارکنان مخابرات استان گفت و گو کردند.

براساس این گزارش ،حسینی مدیر کل تامین اجتماعی استان اظهار امیدواری کرد با  توجه به تعاملات خوب مخابرات با این اداره کل از طریق مکاتبه با ادارات ستادی واخذ مجوز لازم موضوع  پرداخت بیمه حق جذب معوقه کارکنان مخابرات استان پیگیری واین مشکل مرتفع گردد .