به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی استان مرکزی ،  مهندس قدمی در بازدید از فروشگاههای عرصه سموم که با حضور نماینده تعزیرات حکومتی و مسئول کارگروه کاهش آسیب های اجتماعی سازمان انجام شد گفت: در راستای مصرف بهینه سموم و تولید محصول سالم و سلامت جامعه و محیط زیست ونظارت برعدم موجودی سم فسفید آلومینیوم(فستوکسین) ( قرص برنج) در فروشگاه ها  ونظارت بر عملکرد شبکه توزیع آفت کش های نباتی، تا کنون ۶۳ فقره بازدید از فروشگاه های عرضه سموم با هدف نظارت بر عدم فروش سموم غیر مجاز از جمله ، فستو کسین ( قرص برنج) قاچاق و تقلبی، سموم تاریخ گذشته، تاریخ اعتبار پروانه بهره برداری ، شرایط بهداشتی اعم از داشتن جعبه  کمک های اولیه و رعایت پروتکل بهداشتی برای مقابله با کرونا ، حضور مسئول فنی در فروشگاه و نحوه نگهداری سموم و  با رعایت استانداردهای لازم در فروشگاه انجام شد.

مدیر حفظ و نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با بیان لزوم تشکیل کارگروه نظارت بر عملکرد شبکه توزیع آفت کش های نباتی ایجاد شده گفت: اخذ پروانه فعالیت و کنترل تاریخ اعتبار پروانه فروشگاهها، دارا بودن مسئول فنی دارای صلاحیت در فروشگاه سموم، صدور فاکتور برای مشتریان، نصب برچسب قیمت و مشخصات محصول، قفسه بندی و مرتب کردن فروشگاه، خودداری از عرضه محصولات تاریخ گذشته، عدم فروش سم قاچاق و تقلبی از شرایط اساسی است که فروشگاه های سموم کشاورزی باید به آنها پایبند باشند و عدم رعایت هریک از این موارد می‌تواند منجر به جلوگیری از فعالیت این فروشگاه ها شود

وی در ادامه گفت: بازرسی و پایش فروشگاه­های عرضه سموم کشاورزی با هدف مدیریت صحیح مصرف سموم و کود های شیمیایی ، کاهش آلودگی زیست محیطی  در شهرستان ادامه دارد.