به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک، معاون خدمات شهری شهرداری ایلام با حضور در سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک از روند کاری این سازمان بازدید به عمل آورد و خواستار تقابل تجربیات به دست آمده و برنامه های تدوین شده شهرداری ها شد. 

در جریان این بازدید جلسه ای با حضور عسگری سرپرست معاونت خدمات شهری، سرپرست و معاونین سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک تشکیل شد و گزارش اقدامات انجام شده در حوزه های مختلف جمع آوری زباله، نخاله های ساختمانی، امور مالی و همچنین جمع آوری سگ های بلاصاحب سطح شهر ارائه گردید. 

در پایان این جلسه سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری ایلام، اقدامات سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک را به عنوان الگویی برای سایر شهرداری ها دانست و خواستار آن شد تا کارشناسان مربوطه این سازمان، تجربیات و برنامه های علمی تدوین شده خود را با شهرداری ایلام به اشتراک گذارند.