به گزارش اکونا پرس،

در این جلسه سبزی نماینده مجلس عنوان کرد با توجه به توانمندی ،برند سازی،مقابله با تحریم ها وبه هنگام بودن این واحد صنعتی از مجموعه شرکت شهرکها انتظار حمایت داریم.همچنین خواستار توسعه نواحی صنعتی در روستا ها هستیم. اقبالیون مدیر عامل واحد صنعتی فوق با اشاره به لزوم حمایت دولت از تولیدات داخلی گفت:در راستای توسعه مجموعه خود ،کلیه الزامات زیست محیطی را رعایت نماید.میرزایی با سپاس از سرمایه گذاری پیشنهادی ،از سبزی درخواست کرد دستگاههای خدمت رسان هم افزایی بیشتری داشته باشند و در تصویب بودجه سال آتی مجلس ،صنایع کوچک بویژه در مناطق کم برخوردار بهتر و بیشتر دیده شود.