به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی در این انتخابات، علی زاهدی نسب ، میثم عسگری ، میثم کمانی ، علیرضا مفتح و غلامعباس ابراهیمی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و رضا علی کرمی و ابراهیم ساعدی به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره به مدت ۳ سال  انتخاب شدند.

هچنین در این انتخابات عباس رضا انصاری به عنوان بازرس اصلی و مرتضی کلهر به عنوان بازرس علی البدل این تشکل کارگری انتخابات شدند.