به گزارش اکونا پرس،

به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی،این دیدار که در راستای بازدیدهای میدانی مدیرعامل سازمان از شرکت های تولیدی و فعالین اقتصادی مشغول به فعالیت در سطح منطقه صورت گرفت به منظور بررسی مسائل و دغدغه های این واحد تولیدی-صادراتی انجام شد که در نهایت دستورات مقتضی به بخش های مختلف سازمان جهت پیگیری امور از نهادهای همکار استانی و کشوری صادر شد.

بنابراین گزارش شرکت زاج آهن ، ظرف ماه های اخیر محصولات تولیدی خود را که مشتمل بر انواع میخ و مفتول های آهنی می باشد به بازارهای کشورهای عراق،جمهوری آذربایجان،افغانستان و گرجستان صادره نموده است.

نکته جالب توجه اینکه شرکت مزبور به صورت هفتگی محموله های صادراتی خود را به کشورهای مختلف صادر می کند، موضوعی که مورد تقدیر مدیرعامل سازمان قرار گرفت که در واحد تولیدی با فضایی اندک نسبت به شرکت های بزرگ، نتایج بسیار خوبی در زمینه صادرات و درآمدزایی ارزی حاصل شده است.