به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی در ابتدای این نشست که با حضور مهندس لطفی مدیرمخابرات منطقه مرکزی و سرپرست جدید فرمانداری شهرستان خنداب برگزارشد ، بخشدار مرکزی و اعضای شورای اسلامی شهرخنداب گزارشی از مسایل و مشکلات ارتباطی این شهرستان را  مطرح نمودند .

براساس این گزارش در ادامه این دیدار مدیر مخابرات منطقه مرکزی  با اشاره به وظایف مخابرات در بعد خصوصی سازی  تاکید کرد: برخلاف ثابت ماندن تعرفه های مخابراتی در 12 سال اخیر که موجب افزایش و رشد هزینه ها نسبت به در آمد شده است و مخابرات به شرکتی کاملا زیان ده  تبدیل شده است ولی با این حال در بخش توسعه ارتباطات روستایی فراتر از وظایف محوله اقدام شده است.

مهندس لطفی افزود:  مطالبه گری از مخابرات باید در حوزه ارایه خدمات زیر ساختی باشد و بسیاری از مشکلات مربوطه در بخش ارتباطات روستایی در محدوده شرح وظایف دولت است که می بایست از محل طرح خدمات اجباری روستایی وزارت ارتباطات اقدام شود.

 درپایان این دیدار سر پرست جدید فرمانداری شهرستان خنداب  ضمن تشکر وقدردانی از اقدامات به عمل آمده تاکید کرد با تعامل وبرگزاری نشست های آتی با اداره کل ارتباطات وفناوری اطلاعات استان مشکلات مربوطه پیگیری ومرتفع گردد .