به گزارش اکونا پرس،

به نقل از  اداره  روابط عمومی  مخابرات منطقه مرکزی در این مراسم مهندس لطفی، ضمن تقدیر از مهندس فرهادی جهت برگزاری این مراسم،نیروی انسانی را بزرگترین سرمایه هر سازمانی  دانست وگفت: اگر پیشرفتی حاصل شده است مرهون زحمات وتلاش های همین همکارانی است که 30سال ویا بیشتر صادقانه خدمت کرده اند و اکنون به افتخار بازنشستگی نایل گردیده اند.

مهندس لطفی همچنین به موفقیت‌ها وپیشرفت مشهود شاخص های بدست آمده توسط مخابرات منطقه در شش ماهه دوم سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت: این موفقیت حاصل تلاش همه کارکنان و بازنشستگان است. 

بر اساس این گزارش در ابتدای این مراسم مهندس فرهادی ضمن تشکر از مهندس لطفی  اظهار داشت: این جلسه  به روال سنوات  گذشته وبه منظور  تقدیر وتشکر از زحمات وخدمات آقایان محمد باقری،غلامرضا کمیجانی، حسین حیدری وسید مرتضی آل طه که اخیرا در این حوزه به افتخار با زنشستگی نایل گردیده اند منعقد شده است. 

گفتنی است است  در پایان این مراسم هدایایی از طرف  مدیر تجاری به همکاران بازنشسته وهمچنین همکارانی که که در ارزیابی عملکرد موفق به کسب رتبه های اول تا سوم شده بودند اهدا شد .