به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی، قاسم قدمی مدیرحفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان در جلسه قرارگاه امنیت غذایی با محوریت مبارزه با آفت سن غلات و علفهای هرز که بمنظور آمادگی شبکه های مراقبت، بررسی چالش‌های پیش رو، ارائه راهکارها و کنترل آفت سن برگزار شد گفت: در ۲۰ روز ابتدای سال جاری تعداد ۹۰ شبکه مراقبت و پیش آگاهی کارپایش علف های هرز مزارع غلات در سطح ۱۵۰۰۰ هکتار را عهده دار می باشند که تاکنون سطح ۲۲۰۰۰هکتار مبارزه بر علیه سن مادرگندم و جو و بیش از ۶۰۰هکتارآفات کلزا در مزارع استان انجام شده است.

وی در خصوص مبارزه با علفهای هرز مزارع غلات گفت؛ این عملیات در سطح ۱۸۰۰۰ هکتار در مزارع گندم و در سطح ۴۰۰۰ هکتار در مزارع جو صورت گرفته است. وی در پایام افزود : در راستای آگاهی کشاورزان ضبط و پخش دو برنامه تلویزیونی و دو برنامه رادیویی برای آشنایی و کنترل سن گندم و علف های هرز غلات در سطح استان انجام گرفته است.