به گزارش اکونا پرس،

مهندس محمود محمودی بابیان اینکه ۱۹۰کیلومتر شبکه سیمی سرقتی به کابل خودنگهدار جهت پیشگیری مجدد از سرقت طی سال ۱۴۰۰ تبدیل شده و ۶۰کیلومتر شبکه برق در مسیرهای تاریک احداث شده است،افزود:طی فرودین ماه سال جاری ۱۲کیلومتر شبکه توزیع برق جهت تامین روشنایی اصلاح شده است.

وی گفت:طی سال گذشته از ۹۰۰۰۰چراغ ۱۶۰۰۰چراغ با ۵ اکیپ عملیاتی در اراک اصلاح و بهینه سازی شده است.

 مهندس محمودی به برگزاری مانور عملیاتی روشنایی معابرکه طی سال در چندین بار مناطق شهری و روستایی برگزار می شود ،اشاره کرد و افزود:هدف اصلی  اجرای این مانورها ،افزایش رضایتمندی  مشترکان و مردم ، استانداردسازی ،ایمن سازی و افزایش بهره وری سیستم روشنایی معابر و آماده سازی اکیپ های عملیاتی روشنایی معابر است.

وی بیان کرد: از مردم شریف استان تقاضا می شود موارد خاموشی در حوزه روشنایی معابر را به سامانه پیامکی 10001000121یا شماره تماس 121اطلاع دهند.