به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی وی با اعلام خبر فوق ، افزود : این مجتمع آبرسانی به منظور تامین آب تعدادی از روستاهای بخش زالیان از جمله مهاجران کمر- مهاجران خاک - حسن آباد - حمریان - البرز - تحت محل و ......، در گذشته طراحی و اجرای آن در دستور کار شرکت آب و فاضلاب استان گرفته بود.

وی افزود : عملیات اجرایی صورت گرفته در این مجتمع شامل ساخت یک باب مخزن  1000  متر مکعبی ، حفر یک حلقه چاه و اجرای بیش از 12 کیلومتر لوله گذاری در سایز 90 تا 250  می باشد که ادامه عملیات اجرایی این مجتمع آبرسانی به دلیل مسائل اجتماعی ، با مشکل مواجه گردیده و این پروژه علی رغم صرف هزینه های بالا، در سالهای گذشته مورد بهره برداری قرار نگرفت.

کریمی بیان داشت : ادامه روند اجرای این مجتمع آب رسانی در زمستان سال گذشته توسط کارشناسان اداره آب و فاضلاب مهاجران مورد بازنگری و مهندسی مجدد قرار گرفت و در این راستا مخزن و بخش عمده ای از خطوط توزیع و انتقال آب اجرا شده ، وارد مدار بهره برداری شد.

وی اعلام نمود : با بازنگری صورت گرفته در حال حاضر 4 روستای مهاجران کمر- مهاجران خاک - حسن آباد  وحمریان تحت پوشش آب رسانی از این مجتمع قرار گرفته و در آینده ای نزدیک روستای البرز نیز تحت پوشش اب رسانی از این مجتمع قرار خواهد گرفت.

مدیر اداره آب و فاضلاب شهر مهاجران اظهار داشت :  با راه اندازی مجتمع مذکور 4 باب مخزن فلزی فرسوده از مدار بهره برداری خارج گردیده که از هدرفت آب و  هزینه های اضافی در برق رسانی جلوگیری شد.