به گزارش اکونا پرس،

 با توجه به پیشرفت فیزیکی ۹۱ درصدی پروژه فولادسازی و ریخته گری، درصورت ترخیص تجهیزات باقیمانده پروژه در گمرک، دستیابی به اولین ذوب در انتهای نیمه اول سال جاری میسر خواهد شد. همچنین جهت پایداری تولید و حفظ محیط زیست، پروژه های تصفیه خانه مرکزی پساب و توسعه مخازن ذخیره اسفنجی به ترتیب با پیشرفت فیزیکی ۵۸ و ۳۵ درصد در مرحله اجرا قرار دارند.

درضمن جهت تنوع محصول و تکمیل زنجیره تولید در فولاد سفید دشت، پروژه های توسعه ماشین ریخته گری بیلت و خط نورد سرد در دستور کار قرار گرفتند که پروژه ماشین ریخته گری بیلت درحال حاضر با پیشرفت بیش از ۷۰ درصدی در بخش مهندسی، در مراحل مقدماتی بخش اجرا قرار دارد.

 

اصفهان_محسن راعی