به گزارش اکونا پرس،

در این جلسه مدیرعامل ضمن تبریک روز کارگر از کارگران به عنوان سرمایه اصلی شرکت نام برده و همچین عنوان نمودند رشد و پیشرفت شرکت را مرهون تلاش، همت، دلسوزی کلیه کارکنان  دانستند. مدیرعامل شرکت سپس از نظر مکتب اسلام، احادیث پیامبر و ائمه معصومین نقش و جایگاه کارگر را بیان نمود و بر نقش بی بدیل کارگران در توسعه صنعت کشور تاکید نمودند. سپس مدیران و کارکنان نمونه به نمایندگی از کلیه پرسنل نکات خود را در مورد مسائل مختلف بیان کردند.

همچنین در این جلسه به یکسری از پارامترها به شرح ذیل جهت بررسی کارگران نمونه اشاره گردید:

۱٫ ارائه طرح های ابتکاری ، خلاقانه و نوآورانه در راستای افزایش بهره وری و راندمان کار (افزایش کمیت یا کیفیت تولید،کاهش ضایعات ،کاهش مصارف یا توسعه و بهبودبسترهای فرهنگی، اجتماعی محیط کار)

۲٫ انجام امور فراتر از وظایف سازمانی

۳٫ همکاری در ارتقاء نظام های مشارکتی شرکت

۴٫ میزان مشارکت در کمیته پیشنهادات

۵٫ میزان مشارکت در برنامه های واحد آموزش

۶٫ رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار

۷٫ نظم و انضباط کاری و رعایت سلسله مراتب سازمانی

در پایان با اهدا لوح سپاس از کارگران نمونه تقدیر گردید.

 

اصفهان_محسن راعی