به گزارش اکونا پرس،

در سال تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌‌آفرین، فولاد مردان امیرکبیر کاشان با همت و تلاش تمام نیروهای تولیدی و پشتیبانی واحد اسیدشویی و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر توان داخلی، با تولید ۱ هزار و ۲۴۶ تن ورق اسیدشویی شده موفق به ثبت رکورد تولید روزانه شدند.

رکورد قبلی تولید ورق اسیدشویی شده این واحد ۱ هزار و ۲۳۹ تن بود که در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ محقق شده بود.

این دستاورد مهم را به خانواده بزرگ فولاد امیرکبیر کاشان و ذی نفعان تبریک می گوییم. و امید است در پرتو عنایت حق تعالی و تلاش کلیه همکاران، روند افزایش تولید  شرکت تداوم یافته و دستیابی به رکوردهای جدید تولید محقق گردد و همچنان در مسیر تعالی و بهبود مستمر گام برداریم.

اصفهان_محسن راعی