به گزارش اکونا پرس،

در ابتدای این مراسم مدیر هماهنگی و توسعه سرمایه های انسانی پس از خیرمقدم حضور میهمانان به ارائه گزارشی از عملکرد اداره آموزش و تجهیز نیروی انسانی پرداخت.
دکتر قدیری مدیرعامل شرکت پالایش نفت اصفهان با تشکر از افرادی که در فرآیند تدریس حضور داشتند، گفت: سازمان ما یک سازمان یادگیرنده است، بنابراین در این جهت اگر دانشی را نداریم، باید وارد سازمان کنیم، اگر دانشی هم داریم، از فردی به گروهی انتقال دهیم و آن را تبدیل به دانش سازمانی کنیم. در پایان این مراسم از مدرسان با اهدا لوح تقدیر از طرف مدیرعامل شرکت و هدیه ای به رسم یادبود، تقدیر شد.