به گزارش اکونا پرس،

 دراین دیدار بر مسائلی همچون توسعه همکاری های دوجانبه در جهت رفع مشکلات منطقه و کارخانه ذوب آهن ، توسعه فعالیت های مشارکتی در حوزه های مختلف و افزایش تعامل و همفکری بین مسئولین به منظور هم افزایی توانمندی ها تاکید شد  .

رجایی در این دیدار ، یکی از مسائل مهم کشور و همچنین شهرستان لنجان را اشتغال دانست و گفت : حل این مشکل که از طریق تعامل بیشتر با صنایع و سازمان های منطقه امکان پذیر است و در ابعاد اجتماعی و فرهنگی نیز تاثیرات سازنده ای دارد .

وی افزود : پیشرفت ذوب آهن اصفهان و تعالی این شرکت که اشتغال زایی را در پی دارد، موجب رونق اقتصادی و توسعه منطقه است و قطعاً حل نشدن مسائل و مشکلات این شرکت می تواند تبعات منفی برای شهرستان داشته باشد لذا تعامل با این مجتمع عظیم صنعتی در اولویت مسئولین منطقه است .

مهندس رخصتی نیز در این دیدار بر همکاری و تعامل بیشتر ذوب آهن اصفهان نسبت با منطقه به عنوان یک مسئولیت اجتماعی مهم این سازمان تاکید کرد و گفت : برای کمک به رونق اقتصادی بیشتر در لنجان ، تلاش می شود تا حد ممکن نیازهای خود را از طریق این منطقه تامین کنیم .

وی ، رویکرد مسئولین شهرستان لنجان نسبت به ذوب آهن اصفهان را سازنده و تعاملی دانست و گفت : در فضای صمیمانه و با هدف خدمت به مردم ، می توان نتایج مثبتی حاصل نمود.

اصفهان_محسن راعی