به گزارش اکونا پرس،

مهدی جمالی‌نژاد، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور:هفتمین دوره انتخابات شهرداران عضو شورای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با حضور شهرداران منتخب استان‌ های کشور برگزار شده و با اخد آرای این شهرداران، شهردار تبریز، مشهد و اصفهان به عنوان سه عضو اصلی شورای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور انتخاب شدند.

به منظور انتخاب شهرداران عضو شورای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور پیش از این شهرداران منتخب استان ها انتخاب شدند و در جلسه روز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه شهرداران عضو اصلی شورا طی انتخابات حضوری، تعیین گردیدند.

در این انتخابات با رای شهرداران منتخب کشور، ۳ نفر به عنوان عضو اصلی شورا انتخاب شدند، خاطرنشان کرد: برگزیدگان این انتخابات به ترتیب عبارتند از: یعقوب هوشیار شهردار تبریز، سید عبدلله ارجایی شهردار مشهد مقدس و علی قاسم‌زاده شهردار اصفهان که امید است حضور آنها موجب تعالی بیش از پیش این شورا باشد.

 

 

اصفهان_محسن راعی