به گزارش اکونا پرس،

مدیر آبفای خوانسار با بیان این که تاکنون ۷۰ کیلومتر از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر خوانسار اجرا شده است، تصریح کرد: این طرح با استفاده از لوله های پلی اتیلن به قطرهای ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ میلی متر در حال انجام است.

مهدی جهانگیری تکمیل طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر خوانسار را نیازمند صرف هزینه ای بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان دانست و گفت: امیدواریم با تخصیص اعتبار مورد نیاز این طرح تا سه سال آینده به بهره برداری کامل برسد.
وی افزود: تاکنون در شهر خوانسار ۱۵ هزار و ۳۵۸ انشعاب آب و ۱۵۱۷ انشعاب فاضلاب به مشترکان واگذار شده است و در صورتی که شبکه جمع آوری فاضلاب این شهر به طور کامل اجرا شود می توان در حدود ۵ هزار انشعاب فاضلاب دیگر با ۱۳ هزار آحاد به متقاضیان جدید واگذار کرد.
جهانگیری در عین حال تصریح کرد: مجموع خطوط انتقال فاضلاب شهر خوانسار ۱۴ کیلومتر است که به طور کامل اجرا شده است.
مدیر آبفای خوانسار در بخش دیگری از سخنانش از تصفیه خانه فاضلاب خوانسار با ظرفیت تصفیه ۷۲ لیتر فاضلاب در ثانیه به عنوان یک تصفیه خانه پیشرفته یاد کرد و گفت: این تصفیه خانه هم اکنون با ظرفیت تصفیه فاضلاب ۱۸ لیتر بر ثانیه به روش لجن فعال همراه با هوادهی گسترده در مدار بهره برداری است.
اضافه می شود در حال حاضر شهرهای خوانسار و ویست و ۱۸ روستا با جمعیت ۳۰ هزار و ۸۷۸ نفر تحت پوشش خدمات آبفای خوانسار قرار دارند.

 

 

اصفهان_محسن راعی