به گزارش اکونا پرس،

موفقیت در صدور گواهینامه ISO10015:2019 – ویرایش جدید، تجدید گواهینامه های ISO10002:2018 و ISO10004:2018 و تمدید گواهینامه های ISO9001:2015 ،ISO45001:2018 و ISO14001:2015 با تلاش ارزنده کلیه پرسنل شرکت فولاد امیرکبیر کاشان و بدون وجود عدم انطباق در کل سیستم مدیریت یکپارچه حاصل گردید.

در این راستا از زحمات کلیه دست اندرکاران، مدیران، رؤسا و پرسنل زحمتکش تقدیر و تشکر میگردد.

اصفهان_محسن راعی