به گزارش اکونا پرس،

امین رنجبرفرد مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی فولاد هرمزگان پس از دریافت این جایزه تمرکز بر اثربخشی فرصت‌های یادگیری، استفاده از روش های متنوع آموزش و توسعهه، مشارکت سطوح مدیریتی در ایفای نقش رهبری یادگیری، التزام و تعهد به مبانی و مفاهیم اصلی مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی، تعریف پروژه ها و اقدامات موثر در حوزه های مهم آموزش و توسعه منابع انسانی، استفاده از رویکردهای موثر آموزشی به ویژه در شرایط کرونا، توزیع عادلانه و یکپارچه فرصتهای یادگیری در سطح سازمان، توجه ویژه به ایفای نقش تسهیلگری و بستر سازی در توانمندسازی خانواده کارکنان در بخش آموزش، برقراری ارتباط و حفظ یکپارچگی بین زیرسیستم ها و زیرفرایندهای حوزه آموزش و توانمندسازی کارکنان را اهم‌ دلایل کسب این موفقیت برشمرد.

رویداد جایزه تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی به همت انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران به عنوان معتبرترین انجمن در حوزه آموزش های سازمانی در کشور، برگزار می‌گردد و هر ساله از سازمان‌های برتر در حوزه آموزش و توسعه سرمایه های انسانی تقدیر به عمل می آید.

 

اصفهان_محسن راعی