به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی سمیعی آموزش از طریق دنیای مجازی و رسانه های گروهی را درکاهش حوادث ناشی ازگاز بسیارچشمگیر ارزیابی نمود. 

وی درادامه گفت: دوره های آموزش ایمنی داربست بندی و بالابرها برای پرسنل انبارکالا، واحد اجرای طرحها، واحد مخابرات، واحد فناوری اطلاعات وارتباطات، واحد اجتماعی رفاهی، واحد HSE و تعدادی از مسئولین تعمیرات نواحی و همچنین آموزش کار در ارتفاع جهت پرسنل پیمانکاران برگزار شد تا در مواقع لزوم، از آگاهی و عملکرد به موقع در هنگام حوادث برخوردارگردند.

سمیعی اظهار کرد: ضمن همکاری و هماهنگی های لازم جهت برگزاری جلسات آموزشی نیازسنجی شده وکلیه پرسنل از آموزشهای مورد نیاز بهره مند شده و دو دوره آموزشهای عمومی جهت پرسنل شاغل انجام شده همچنین آموزش بازآموزی حوادث اتفاق افتاده درسطح شرکت ملی گاز نیز جهت روسای واحدها و ناظرین واحد اجرای طرحها درسال1400برگزارشد.

مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی درآخر تاکید کرد که هر یک از پرسنل شرکت گاز استان مرکزی به عنوان نماینده وسفیران الگوی مصرف بهینه  و ایمن می باشند و می توانند درفرهنگ عمومی تاثیرگذار و توجیه کننده باشند.