به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره روابط عمومی مخا برات منطقه مرکزی، جمعی از کارکنان مخابرات در مرکز انتقال خون استان مرکزی حاضرشده و خون اهدا کردند.   

بر اساس این گزارش در راستای ایفای وظایف مسئولیت های اجتماعی شرکت مخا برات ایران وبه‌ منظور ترویج فرهنگ ایثارو فداکاری ، کارکنان مخا برات منطقه مرکزی همزمان با سراسر کشور به مناسبت روز جهانی اهدای خون دراین امرمهرورزی وکمک به همنوعان وبیماران شرکت کردند.