به گزارش اکونا پرس،

اتابک جعفری مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، با صدور حکمی «حسین اکبریان تفاقی» را به سمت مدیرعامل آبفای استان اصفهان منصوب کرد.
وی در این حکم خطاب به اکبریان آورده است:” با عنایت به مراتب تعهد، شایستگی و تجارب مفید جناب عالی برای دو سال به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان منصوب می شوید.امید است با اتکال به نیروی لایزال الهی، نصب العین قرار دادن تقوی و درایت کامل نسبت به مسئولیت خطیری که به عهده جنابعالی واگذار می گردد و با بهره گیری از امکانات و کارکنان متعهد و متخصص، در تحقق اهداف و برنامه های شرکت و خدمت به مردم شریف استان اصفهان تحت رهبری مقام عظمای ولایت موفق و منصور باشید.”
معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت فاضلاب تهران، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی آبفای شهرها و شهرک های غرب تهران، عضو هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان و مدیر امور قراردادهای شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان از جمله سوابق کاری حسین اکبریان بوده است.

 

اصفهان_محسن راعی