به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره مخابرات منطقه مرکزی در این نشست مهندس لطفی ضمن تقدیر از خدمات صورت گرفته توسط اداره  کل راه شهرسازی استان بر اهمیت تعامل و همکاری طرفین در راستای پیش بینی فضا ومکان برای تاسیسات مخابراتی در اماکنی که قرار است طرح ملی مسکن ایجاد می شود تاکید کرد.

درادامه این دیدار مهندس انعامی اظهار امیدواری کرد با مساعدت وهمکاری های متقابل، طرح های توسعه شبکه های مخابراتی در اماکنی که طرح ملی مسکن اجرا می شود انجام گردد .