به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی محمدرضاسمیعی مدیرعامل این شرکت گفت: به منظور افزایش کیفیت فرآیندهای HSE و ایمنی در شرکت و براساس مدل ارزیابی EFQM این فرآیند در شرکت گاز استان مرکزی صورت پذیرفته که بحمدالله شاهد نتایج مطلوبی در مقایسه با سایر شرکتهای گاز استانی بوده‌ایم. این ارزیابی در سال 1401 نیز اجرایی می‌گردد و امیدواریم با برطرف‌سازی نقایص و استفاده از فرصت‌های بهبود شاهد رشد عملکرد و افزایش ضریب ایمنی در فرآیندهای عملکردی HSE در این شرکت باشیم.

 درادامه محمدصادق یعقوبی رییس HSE شرکت گفت: با توجه به سابقه پیاده‌سازی مدل تعالی سازمانی توسط برنامه‌ریزی از سال 95 خوشبختانه آگاهی کارکنان در خصوص مدل تعالی سازمانی EFQM وجود داشته که در نتیجه منجر به اخذ امتیاز 445 در ارزیابی HSE گردیده است.

اراک- خبرنگار  سید محسن موسوی