به گزارش اکونا پرس،

مدیر عامل آبفای استان اصفهان از تکمیل مدول نخست تصفیه خانه فاضلاب تیران تا اوایل شهریور ماه امسال خبر داد.
حسین اکبریان در جریان سفر به شهرستان تیران و کرون گفت: برنامه ریزی لازم به منظور سرعت بخشیدن و تکمیل مدول نخست تصفیه خانه فاضلاب تیران با کمک سرمایه گذار انجام شده است و امیدواریم این طرح تا اوایل شهریور ماه در مدار بهره برداری قرار گیرد.
وی افزود: بر همین اساس از ۱۵ مرداد ماه انشعابات واگذار شده به شهروندان وصل خواهد شد و شهر تیران از نعمت تصفیه فاضلاب بهره مند می شود.
مدیر عامل آبفای استان اصفهان همچنین به مصوبات تکمیل طرح آبرسانی به مجتمع ۴۱ روستایی شهرستان تیران و کرون اشاره کرد و افزود: با تاکید وزیر نیرو مبنی بر محرومیت زدایی و جهاد آبرسانی به روستاها، امیدواریم در سال جاری اعتبارات قابل توجهی برای تکمیل این پروژه اختصاص یابد تا روستاهای باقیمانده از این مجتمع نیز از آب شرب پایدار بهره مند شوند.

اصفهان_محسن راعی