به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل؛ برنامه نظام جامع مدیریت زیست محیطی پتروشیمی شازند بر پایه اقتصاد چرخشی (circular economy) و بهره گیری پایدار از توازن محیط زیستی و تولید صنعتی  برای اولین بار در بین پتروشیمی های کشور با هدف تامین مطالبات حفاظت محیط زیست استان تدوین می گردد.

در همین راستا روز چهارشنبه 22/04/1401 جلسه ای در محل دفتر ریاست مجتمع پتروشیمی شازند با حضور دکتر متصدی پژوهشگر برنامه های مدیریت زیست محیطی ، مشاور زیست محیطی مدیر عامل و مدیر HSE پتروشیمی شازند برگزارشد.

در این جلسه ضمن  بررسی فرایند های تولید، تشریح وضعیت موجود زیست محیطی، آثار احتمالی فعالیت ها و فرایند ها نیز از حیث اثرات مثبت و منفی توسط اعضا با ارائه راهکار های کاملا علمی و اجرایی با هدف تقویت آثار مثبت و تقلیل آثار منفی مورد ارزیابی و تبادل نظر قرار گرفت و در ادامه  زمینه های حفاظت و ارتقاء کیفیت محیط زیست منطقه توسط مشاور علمی پروژه، تشریح و در این خصوص تصمیماتی اتخاذ گردید.

شایان ذکر است این مطالعات به منظور تداوم و استمرار اجرای کلیه فاکتور های اقتصاد چرخشی از جمله تولید پاک ، محصول سبز و خدمات بهتر و مطلوب مدنظر قرار خواهد گرفت .

از ویژگی های این برنامه می توان به مجموعه ای از راهکار های مدیریتی و تکنولوژی که کمترین هزینه را برای تولید در بر دارد و بیشترین حفاظت محیط زیستی را مهیا می نماید اشاره نمود که در آینده به اجرا گذاشته خواهد شد.

همچنین تمامی الزامات محیط زیستی نه تنها مورد توجه و عمل قرار خواهند گرفت بلکه بر اساس اصول توسعه پایدار، این برنامه بهبود مستمر وضعیت حاکم را تثبیت می نماید و فردایی بهتر را برای ذینفعان  و محیط زیست منطقه رقم خواهد زد

اراک- خبرنگار - سید محسن موسوی