به گزارش اکونا پرس،

برای اولین بار در کشور از سوی خانه فرهنگ آب آبفای استان اصفهان «پویش حامیان آب ویژه مادر وفرزند » برگزار شد.

رئیس خانه فرهنگ آب آبفای استان اصفهان در خصوص هدف برگزاری این پویش گفت: زنان که همانا مدیران اصلی خانواده هستند می توانند با اندیشه و تدبیر خود برای تامین نیازهای خانواده و چگونگی مصرف آب برنامه ریزی کنند و در انتقال فرهنگ و الگوی صحیح مصرف به فرزندان، همسر و نزدیکان خود نقش اصلی داشته باشند.
زهره تشیعی با بیان این که اصلاح الگوی مصرف یک رسالت ملی است اعلام کرد: درک زنان از مصرف و چگونگی اصلاح الگوی مصرف می تواند در همه خانواده ها تاثیر گذار باشد و اگر احساس وظیفه حفظ سرمایه های کشور در زنان ایجاد شود، این امر خود به خود عاملی برای ایجاد الگوی مناسب مصرف برای نسل های بعدی خواهد بود.
وی با بیان این که نقش جهادی زنان در محیط خانواده در زمینه بهینه سازی الگوی مصرف و ارائه راهکارهای مناسب یکی از دلایل اصلی راه اندازی پویش حامیان آب ویژه مادر و فرزند در سطح استان اصفهان بوده افزود: مقرر گردید در فصل تابستان آبفای استان اصفهان با مشارکت فرهنگ سراهای شهرداری ، مراکز فرهنگی و کانون های فرهنگی هنری “پویش حامیان آب ویژه مادر و فرزند” در سطح استان برگزار شود.
رئیس خانه فرهنگ آب آبفای استان اصفهان گفت: اولین پویش حامیان آب ویژه مادر و فرزند در باغ بانوان صدف در پارک کوهستانی صفه برای مادران و فرزندان به منظور ترویج مصرف بهینه آب در محیط خانواده برگزار شد.
تشیعی افزود: در این پویش برنامه‌های متنوعی در زمینه آموزش مبانی صرفه¬ جویی به مادر و فرزند در قالب شعر، داستان، موسیقی، انیمیشن و مسابقه برنامه ریزی شده است.
وی اعلام کرد: در پویش حامیان آب ویژه مادر و فرزند مصرف درست آب در بخش خانگی از طریق استفاده ازابزارهای کاهنده مصرف و الگوهای مناسب رفتاری توسط مربیان مجرب آموزش داده می شود.

 

اصفهان_محسن راعی