به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی ، وی افزود : با تعویض کنتورهای فرسوده و معیوب، ضمن کاهش میزان آب های به حساب نیامده ، از هدررفت بیش از حد آب و اثرات منفی آن بر تأسیسات آبرسانی جلوگیری می شود و شرایط لازم برای مدیریت مصرف و خدمات‌رسانی بهتر به مردم نیز فراهم می‌شود.

اراک- خبرنگار - سید محسن موسوی