به گزارش اکونا پرس،

بر اساس آمارهای سامانه کدال، تولید اسلب این شرکت در مقایسه با پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ رشد ۲.۴ درصدی نشان می‌دهد.در مدت مشابه پارسال فولاد هرمزگان جنوب ۴۹۹ هزار و ۶۵۸ تن اسلب تولید کرده بود.

بر اساس این گزارش، تا پایان مردادماه امسال ۴۴‌هزار و ۴۳۰ تن آهن اسفنجی، ۹ هزار و ۱۴۱ تن بریکت و ۴۷ هزار و ۸۷۸ تن آهک در فولاد هرمزگان جنوب تولید شد.

برپایه این گزارش، مجموع فروش فولاد هرمزگان جنوب در این مدت ۸۱ هزار و ۲۲۸ میلیارد و ۹۸۳ میلیون ریال بوده است که در همسنجی با پارسال افت ۴.۶ درصدی نشان می دهد.

۳۸ هزار و ۳۶۴ میلیارد و ۱۹۷ میلیون ریال از درآمد پنج ماهه نخست امسال مربوط به فروش صادراتی بوده است.

اصفهان_محسن راعی