به گزارش اکونا پرس،

شرکت ذوب آهن اصفهان، با تصویب کمیته ساختار ذوب آهن اصفهان، مدیریت نوآوری و راهبری فعالیت‌های دانش‌بنیان در حوزه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شرکت تاسیس و سعید جعفری به عنوان مدیر این مدیریت منصوب شد.

علیرضا رضوانیان، معاون برنامه‌ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان در این آئین اظهار داشت: بسترسازی مناسب برای ایجاد حق مالکیت فناوری و زمینه‌سازی برای تبدیل ذوب آهن اصفهان به شرکت پیشرو و صاحب فناوری‌های دانش‌بنیان، شناسایی، ارزیابی و پرورش ایده‌های نوآورانه و دانش‌بنیان، همسو با نیازهای شرکت با استفاده از تجاری‌سازی ایده‌های برگزیده پیشنهادهای فنی دریافت شده، تامین شرایط و امکانات لازم جهت توسعه کارآفرینی و خلق ارزش از طریق تولید دانش با تکیه بر توان داخلی شرکت و نخبگان خارج از سازمان، از دیگر اهدافی است که باعث شد این مدیریت تاسیس شود.

مرتضی شیرین‌پرور، مدیر تحقیق و توسعه شرکت ذوب آهن نیز عنوان کرد: اقدامات و فعالیت‌های تحقیق و توسعه و فرایندهای نوآوری در راستا و مکمل یکدیگر است. همکاری و تعامل مستمر این مجموعه‌ها با همدیگر و همچنین با سایر بخش‌ها و مدیریت‌های شرکت، زمینه‌ساز تعالی و ارتقای روزافزون ذوب‌ آهن اصفهان خواهد شد.

جعفری نیز در این راستا مطرح کرد: ورود به فعالیت فناورانه توسط شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، نشانه بلوغ این واحدها است و با تاسیس این مدیریت، زمینه حرکت به سمت دانش‌بنیان شدن ذوب‌ آهن اصفهان و شرکت‌های تابعه آن فراهم شده است.

شایان ذکر است سعید جعفری در سال ۱۳۷۲ با مدرک مهندسی مکانیک در ذوب آهن اصفهان استخدام شد و پیش از این در مدیریت مهندسی کارخانه، مدیریت تحقیق و توسعه، مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی و شرکت قائم رضا خدمت کرده و در بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی، مهندسی و اجرایی شرکت حضور داشته است.

وی همچنین محقق برتر استانی و کشوری، دارنده گواهینامه بازرسی از شرکت پوسکو کره جنوبی و ممیز انرژی از سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی را در کارنامه پژوهشی خود دارد.

 

اصفهان_محسن راعی